ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy 6,72 gam kim loại M với oxi dư thu được 8,4 gam oxit. Nếu cho 5,04 gam M tác dụng hết  với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và khí NO  (là  sản phẩm khử duy nhất). Thể  tích khí NO (đktc) thu được l̀à:

  • A. 1,176 lít.   
  • B. 2,016 lít.
  • C. 2,24 lít.     
  • D. 1,344 lít
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn khối lượng: 

  ⇒ ne nhường = ne nhận = 4nO2 = 0,21 mol ­

  Cứ 6,72g M nhường 0,21 mol e ⇒ 5,04g M nhường 0,1575 mol e.

  ⇒ nNO = 0,1575 : 3 = 0,0525 mol ⇒ VNO = 1,176 lít

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 10390

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1