ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Không khí bị ô nhiễm khi có mặt chất nào sau đây?

  • A. H2
  • B. NH3
  • C. O2
  • D. Hơi H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khí NH3 vì là chất khí không màu, có mùi khai và sốc.

  Chọn câu B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10379

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF