YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Không khí bị ô nhiễm khi có mặt chất nào sau đây?

  • A. H2
  • B. NH3
  • C. O2
  • D. Hơi H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khí NH3 vì là chất khí không màu, có mùi khai và sốc.

  Chọn câu B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10379

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON