YOMEDIA
ZUNIA12

Lấy 5,56 gam hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hoá trị không đổi chia làm hai phần bằng nhau.Phần 1: hoà trong dd HCl dư, sau khi phản ứng xong thì thu được 1,568 lít H2(đkc).Phần 2: cho vào HNO3 loãng dư, sau khi phản ứng xong nhận được 1,344 lít NO(đkc).Tìm kim loại M và % theo khối lượng M trong hỗn hợp X?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Phần 1:

  Fe -2e → Fe+2

  x    2x

  M – ne → M+n

  y      ny

  2H+ + 2e → H2

            0,14←0,07

  Phần 2:

  Fe - 3e → Fe+3

  x     3x

  M – ne → M+n

  y      ny

  NO3- + 4H+ + 3e → NO + 2H2O

                         0,18 → 0,06

   

  \(\begin{gathered}
  \left\{ \begin{gathered}
  2x + ny = 0,14 \hfill \\
  3x + ny = 0,18 \hfill \\
  56x + My = 2,78 \hfill \\
  \end{gathered} \right. \to \left\{ \begin{gathered}
  x = 0,04 \hfill \\
  y = \frac{{0,06}}{n} \hfill \\
  \end{gathered} \right. \hfill \\
  \to M = 9n \to \left\{ \begin{gathered}
  n = 3 \hfill \\
  M = 27(Al) \hfill \\
  \end{gathered} \right. \to y = 0,02 \hfill \\
  \to \% {m_{Al}} = \frac{{0,02.27}}{{2,78}}.100\% = 19,43\% \hfill \\
  \end{gathered} \)

    bởi Nguyễn Thủy 05/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON