YOMEDIA
ZUNIA12

Nung m gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu (trong đó Fe chiếm 36,84% về khối lượng) trong oxi thu được 36,8 gam hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong V ml dung dịch HNO3 2M lấy dư 25% so với lượng phản ứng thu được 0,2 mol hỗn hợp NO, NO2 có tỷ khối so với H2 bằng 19 (biết NO và NO2 là sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m và V lần lượt là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • \(T{H_1}:m = 29,5 \to {n_O} = 0,45625;\left\{ \begin{array}{l}
    NO:0,1\\
    N{O_2}:0,1
    \end{array} \right.\) Khá lẻ nên ta thử TH2 ngay

    TH2: \(\begin{array}{l}
    m = 30,4 \to {n_O} = 0,4;\left\{ \begin{array}{l}
    NO:0,1\\
    N{O_2}:0,1
    \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
    56a + 64b = 30,4\\
    3a + 2b = 0,3 + 0,1 + 0,8
    \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
    a = 0,2\\
    b = 0,3
    \end{array} \right. \to \% Fe = 36,84\\
     \Rightarrow \sum {{N_{pu}}}  = 0,2 + 0,2.3 + 0,3.2 = 1,4 \Rightarrow \sum {HN{O_3}}  = 1,4 + 0,25.1,4 = 1,75
    \end{array}\)

      bởi Bảo Anh 13/01/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF