YOMEDIA
UREKA

Cho khí CO đi qua m gam oxit Fe2O3 đốt nóng, ta được 13,92 gam hỗn hợp X (gồm 4 chất rắn). Hỗn hợp X hoà tan trong HNO3 đặc dư thu được 5,824 lít NO2 (đkc). Vậy m có giá trị là mấy?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nNO2 = 5,824/22,4 = 0,26 mol

  Quy đổi X thành: Fe (x mol) và O (y mol)

  + mX = 56x + 16y = 13,92 (1)

  + Các quá trình cho nhận e:

  QT cho e:        Fe0 → Fe+3 + 3e

                        x  →            3x (mol)

  QT nhận e:      O0 + 2e → O-2

                       y →  2y             (mol)

                          N+5 +  1e →    N+4

                                0,26 ← 0,26  (mol)

  Áp dụng định luật bảo toàn electron: 3x = 2y + 0,26 (2)

  Giải hệ: \(\left\{ \begin{array}{l}56x + 16y = 13,92\\3x - 2y = 0,26\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}x = 0,2\\y = 0,17\end{array} \right.\)

  Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe2O3 = 0,5.nFe = 0,5.0,2 = 0,1 mol

  => m = mFe2O3 = 0,1.160 = 16 gam

    bởi Thụy Mây 05/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON