YOMEDIA
ZUNIA12

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 100g dung dịch HNO3 a% vừa đủ thu được 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có khối lượng 31,35g và dung dịch chỉ chứa 30,15 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có ngay :    \(\left\{ \begin{array}{l}
  NO:a\\
  N{O_2}:b
  \end{array} \right.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 0,685\\
  30a + 46b = 31,35
  \end{array} \right.\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \left\{ \begin{array}{l}
  a = 0,01\\
  b = 0,675
  \end{array} \right.\)

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  Fe{S_2}:x\\
  F{e_3}{O_4}:y
  \end{array} \right.\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\left\{ \begin{array}{l}
  Fe{S_2} - 15e\\
  F{e_3}{O_4} - 1e
  \end{array} \right.\,\,\,\,\, \to 15x + y = 0,01.3 + 0,675\)

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  Fe{S_2}:x\\
  F{e_3}{O_4}:y
  \end{array} \right.\,\,\,\,\,\,\,\, \to 30,15\,\,gam\,\,\left\{ \begin{array}{l}
  F{e^{3 + }}:x + 3y\\
  SO_4^{2 - }:2x\\
  NO_3^ - :9y - x
  \end{array} \right.\\
  56(x + 3y) + 96.2x + (9y - x).62 = 30,15
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  186x + 726y = 30,15\\
  15x + y = 0,705
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,045\\
  y = 0,03
  \end{array} \right.\)

  \( \to {n_{HN{O_3}}} = \sum N  = 9.0,03 - 0,045 + 0,01 + 0,675 = 0,91\,\,\,\, \to a = 57,33\% \)

    bởi Nguyễn Vũ Khúc 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON