YOMEDIA
ZUNIA12

Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với nước dư thu được 8,064 lít H2 (đktc), dung dịch Y và chất rắn không tan Z. Chất rắn Z tác dụng vừa đủ với 892,5 ml dung dịch HNO3 1M thu được hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với hiđro là 16,4 và dung dịch T chứa 49,89 gam muối. Giá trị của m là mấy?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Chất rắn Z là Al. gọi số mol Al dư là x, NH4NO3 là y, NO là a, N2O là b, ta được:

  khối lượng muối: 213x + 80y = 49,89 

  bảo toàn electron: 3x = 8y + 3a + 8b

  tỉ khối của hh: 30a + 44b = 16,4.2( a + b)

  bảo toàn N: 3x (3nAl(NO3)3) + 2y (2nNH4NO3) + a + 2b = 0,8925

  m = mAl dư + mNa + mAl phản ứng trong đó, nAl phản ứng = nNa = 2nH2

    bởi Hương Tràm 20/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON