YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 12,96 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,8 mol HNO3 tạo ra sản phẩm khử X duy nhất. Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan, m là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi a, b là mol Mg và Al ==> khối lượng kim loại = 24a + 27b = 12,96 

  mol e nhường = mol NO3- trong muối kim loại = 2a + 3b

  mol HNO3 phản ứng = 2 mol NO2 = 4 mol NO = 10 mol N2O = 12 mol N2 = 10 mol NH4NO3 = 1,8

  Nếu X là NO2 x mol ==> x = 0,9 ==> mol e nhận x = 0,9 ==> mol e nhường = mol e nhận = 2a + 3b = 0,9 ==> a = 0,81 , b < 0 ==> loại

  Nếu X là NO x mol ==> x = 0,45 ==> mol e nhận 3x = 1,35 ==> mol e nhường = mol e nhận = 2a + 3b = 1,35 ==> a = 0,135 và b = 0,36

  Nếu X là N2O x mol ==> x = 0,18 ==> mol e nhận 8x = 1,44 ==> mol e nhường = mol e nhận = 2a + 3b = 1,44 ==> a = 0 và b = 0,48 ==> loại

  Nếu X là N2 x mol ==> x = 0,15 ==> mol e nhận 10x = 1,5 ==> mol e nhường = mol e nhận = 2a + 3b = 1,5 ==> a < 0 ==> loại

  Nếu X là NH4NO3 ==> x = 0,18 ==> loại 

  Khối lượng muối khan = m kim loại + m NO3- = 12,96 + 62*1,35 = 96,66

    bởi Goc pho 20/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON