YOMEDIA

Hỏi đáp về Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (118 câu):

ZUNIA12
 • Phan Thiện Hải Cách đây 4 năm

   Viết phương trình điện li của các chất sau :H2S, H2CO3. LiOH, K2CO3, NaCIO, NaHS, Sn(OH)2.   

  11/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  khanh nguyen Cách đây 4 năm

   Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau :

  a) Tạo thành chất kết tủa.

  b)  Tạo thành chất điện li yếu.

  c)  Tạo thành chất khí.

   

  11/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 4 năm

  Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa H3PO4 với lượng dư của:

  a) BaO                       b) Ca(OH)2            c) K2CO3

   

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 4 năm

  Một bình nước có chứa 0,01mol Na+, 0,02mol Ca2+, 0,005mol Mg2+, 0,05mol HCO3- và 0,01mol Cl-. Đun sôi nước trong bình cho đến p.ứ hoàn toàn, hãy cho biết số mol các ion còn lại trong bình

  A.0,01mol Na+ và 0,01mol Cl-

  B.0,01mol Na+ và 0,02mol Ca2+

  C.0,01mol Cl- và 0,005mol Mg2+

  D.0,01mol Ca2+ và 0,01mol Cl-

  17/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 4 năm

  Trộn V1 lít dung dịch HCl 1M với V2 lít dung dịch NaOH 2M được dung dịch X. Dung dịch X hoà tan được tối đa a mol Al(OH)3. Tìm biểu thức liên hệ giữa V1, V2 và a?

  A.V1+ a=2V2 

  B.V1+ a=V2 

  C.V1-  a=V2 

  D.V1=V2 

  E.

  Hướng dẫn giải:

   

  Số mol HCl = V1 mol

  Số mol NaOH = 2V2 mol

  Trường hợp 1: Dung dịch X chứa HCl dư

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

  2V2       2V2

  3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

  3a              a

  Số mol HCl = 2V­2 + 3a = V1

  Trường hợp 2: Dung dịch X chứa NaOH

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

  V1       V1

  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

     a                a

  Số mol NaOH = V1 + a = 2V2

   

  17/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hằng Cách đây 5 năm

  trộn lẫn 100ml dd KOH 1M với 300ml dd H2SO4 0,5M thì thu được dd D.

  a) Tính nồng độ mol của các ion có trong dd D.

  b) Tính V dd NaOH 1M đủ để trung hoà dd D.

  11/08/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đức Nguyễn Cách đây 5 năm

  Lấy 2 lít dung dịch chứa NaCo3 0,2M và (NH4)3CO3 0,3M đổ vào bình đựng 3,2 lít dung dịch chứa Ca(OH)2 0,2M và CaCl2 0,25M thu được Mg kết tủa à Vl khí Ba. Tính m và V

  27/06/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga Cách đây 5 năm

  Thánh nào cho em hỏi câu này làm sao ạ.

  Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

  a) Mg + HNO3 loãng → N+1                                         

  b) FeS + HNO3 loãng → N0                                            

  c) Al(NO)3 + NH3 + H2O   →                                  

  d) BaCO3 + HCl     →

  Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng c, d

  10/10/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen quynhhoa Cách đây 5 năm

  1cho 11,46 g hon hop ba(no3)2 , bacl2 tac dung vua du  voi v lit  dd gom (nh4)2so4 0,5 M  na2so4 1M  k2so4 0,5 M thu duoc 11,65  g ket tua va  dd x co can dd x thu duoc m g muoi tinh v va m

  2 cho 200 ml hh axit  hcl  h2so4 loang pu voi 1 luong fe du thu duoc 4,48  lit khi  va dd a lay 1/10 dd a pu voi bacl2 du thu duoc 2,33 g ket tua tinh nong do so mol/l cua hcl h2so4 , mfe

   

   

   

  03/10/2017 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen Cách đây 6 năm

  Bạn nào chỉ mình phương pháp làm bài này với ạ. laugh nhai nãy giờ chưa ra. hic

  Dung dịch A chứa các ion Na+, NH4+. SO42-. CO32- 
  a. Dung dịch A trên có thể điều chế từ hai muối trung hòa nào.? 
  b. Chia dung dịch A làm 2 phần bằng nhau: 
  - phần thứ nhất cho tác dụng với dung dich Ba(OH)2 dư. đun nóng ta thu được 4.3 g kim loại kết tủa X và 470,4 ml khí Y ở 13,5độ C và 1atm 
  - Phần thứ 2 cho tác dụng víw dung dịch HCl dư thu được 235.1 ml khí ở 13.5 độ C và 1 atm. Tính tổng khối lượng các muối trong 1/2 dung dịch A

  17/09/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen quynhhoa Cách đây 6 năm

  1cho v lit khi co2 hap thu het vao 100 ml dd chua hh naoh 0,06 M va ba(oh)2 0,12 M  thu duoc 1,97 g ket tua  gia tri lon nhat cua v la

  cau2 hap thu hoan toan 3,36 lit khi co2 vao 2 lit dd  ba(oh)2 amol/l sau pu thu duoc 9,85  g ket tua gia tri a la

  30/08/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen quynhhoa Cách đây 6 năm

  cho hap thu v lit co2 vao 100 ml dd naoh 1M va ca(oh)2 3M sau pu thu duoc 20 g ket tua va dd a . rot tu 200 ml dd ca(oh)2  co nong do x (M) vao dd a thu duoc 20 g ket tua nua gia tri v va x la

  28/08/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen thi quynh Cách đây 6 năm

   them tu tu 70ml dd h2so4 1 m vao100 ml dd na2co3 1m thu duoc  dd y cho ba(oh)2 du vao dd y thu duoc m g ket tua tinh m

  10/08/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen thi quynh Cách đây 6 năm

  them tu tu 300 ml hcl1 m vao200 ml na2co3 1m thu duoc dd a va vl co2 them nuoc voi trong du  vao dda thu duoc mg ket tua  gia tri m va v

  10/08/2017 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bảo Trâm Cách đây 6 năm

  Một câu lí thuyết mà è như tự luận luôn ak mn cứu em với....huhu

  Cho các phản ứng sau:

  (a) FeS + 2HCl →  FeCl2 + H2S

  (b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

  (c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O →  2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

  (d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S

  (e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S

  Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là

  A. 4   B. 3  C. 2  D. 1

  20/07/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 6 năm

  Bài này giải làm sao vậy mọi người ơi, rối bời luôn.

  Có 500 ml dung dịch X chứa các ion: K+, HCO3-, Cl- và Ba2+. Lấy 100 ml dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH dư, kết thúc các phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 29,55 gam kết tủa. Cho 200 ml dung dịch X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3; kết thúc phản ứng thu được 28,7 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn 50 ml dung dịch X thì khối lượng chất rắn khan thu được là m gam. Giá trị m gần nhất với

  A. 23,8.

  B. 14,2.

  C. 11,9.

  D. 10,1.

  20/07/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu Cách đây 6 năm

  Mọi người giúp mình câu hỏi dưới đây với nhé. cảm ơn nhiều.

  Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:

  - Phần một tác dụng với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa.

  - Phần hai tác dụng với lượng dư dd BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dd X là (cho rằng quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)

  A. 3,73 gam.

  B. 7,04 gam.

  C. 7,46 gam.

  D. 3,52 gam.

  20/07/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 6 năm

  Giúp mình bạn này với, các bạn ơi !!!!!!!!!!

  Dung dịch X có chứa: 0,1 mol Ca2+; 0,3mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol HCO3-. Cô cạn X ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là?

  20/07/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON