YOMEDIA

Hỏi đáp về Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (118 câu):

UREKA
 • Lê Minh Hải Cách đây 4 năm

  Viết pt phân tử và pt ion rút gọn

  NaHCO3 + Ba (OH)2

  NaHCO3 + KOH

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nguyễn Quang Minh Tú Cách đây 4 năm

  Dựa vào bảng tính tang giải phương trình phản ứng tạo thành chất kết tủa

  Ag NO3 +Na3Po4

  Ba Co3+H NO3

  Al2(SO4)3+Ba Cl2

  (NH4)2 SO4+KOH

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 4 năm

  1.Dựa vào bảng tính tan

  a) AgNO3 + Na3PO4

  B) BaCo3+ HNo3

  c) Al2 (SO4)3+ Bacl2

  d) (NH4)2SO4 +KOH

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 4 năm

  Mọi người ơi cho mình hỏi
  Tình nồng độ mol của cation có trong 100ml dung dịch chứa 28.8g CH3COOH ( \(\alpha=0.012\) )

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 4 năm

  Mọi người giúp em viết phương trình ion, ion rút gọn mấy phương trình này với ạ:

  Ca (HCO3)2 + HNO3

  Na2CO3 + HCl

  NaHCO3 + KOH

  Ca (HCO3)2 + Ca (OH)2

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 4 năm

  Cho dd CH3COOH nồng độ 0,043 M . Độ điện li = 0,02

  a; dung dịch axit acitic có những phân tử điện li nào

  b: tính nồng độ của các chất ion có trong phân tử

  20/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 4 năm

  Viết phương trình phân tử ứng với phương trình ion thu gọn:

  Cho em hỏi HCO3- + OH- -->CO2 + H2O? Nhanh dùm em.Em cảm ơn ạ!

  20/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha Cách đây 4 năm

  HOÀN THÀNH CÁC PT SAU ( NẾU CÓ)

  1. NACl (dd) + H2SO4(loang)

  2. AgNO3( dd) + NACl(loang)

  3.KOH(dd) + H2SO4(loãng)

  4. HCL(dd) + CaCO3(loang)

  giúp e với :)

  21/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco Cách đây 4 năm

  Viết Phương trình phản ứng dạng phân tử và dạng ion thu gọn :

  1. Fe(OH)2 + H2SO4 loãng

  2. Na2CO3 + Ca(NO3)2

  3. K2CO3 + HCl

  4. CUCl2 + H2S

  5. SO2 + 2NAOH

  6. Na2SO4 + Ba(OH)2

  7. Ba(OH)2 + (NH4)2SO4

  8. Al + H2SO4 loãng

  9. Cu + HNO3 --> ..... + NO + ....

  10. Al + HNO3 --> .... + N2 +.....

  11. Na2SO3 + H2SO4

  21/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 4 năm

  Hòa tan 6.72lit khí HCl vào nước được 600ml dung dịch X . Tính nồng độ monl/lit của từng ion trong dung dịch này

  21/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 4 năm

  Hòa tan 80g CuSO4 vào lượng nước vừa đủ được 500ml dung dịch

  a) Tính [ion] có trong dung dịch

  b) Tính V dd KOH 0.5M đủ để làm kết tủa hết ion Mg

  c) ___________ BaCl2 0.25M ___________________ SO4

  21/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 4 năm

  Hoà tan hoàn toàn m gam Na vào 1 lít dung dịch HCl a M, thu được dung dịch A và a(mol) khí thoát ra. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch A là :

  A. AgNO3, Na2CO3, CaCO3.

  B. FeSO4, Zn, Al2O3, NaHSO4.

  C. Al, BaCl2, NH4NO3, Na2HPO3.

  D. Mg, ZnO, Na2CO3, NaOH.

  21/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 4 năm

  Lấy 1 ít dung dịch NaOH 2N vào ống nghiệm và thêm vào đó 2 giọt dung dịch phenophtalenin. Thêm từng giọt dung dịch HCl 2N vào cho tới khi mất màu.

  Giải thích và viết các phương trình phản ứng (dưới dạng phân tử và Ion).

  21/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Khanh Cách đây 4 năm

  Viết phương trình phản ứng dưới dạng ion, phân tử, ion thu gọn: Al(OH)3 + NaOH =>......

  21/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 4 năm

  Viết các phương trình điện li sau: KHCO3, Na2HPO3, NaH2PO2, C2H5COOH, (CH3COO)3Fe, Mg(OH)2, Al(NO3)3

  21/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 4 năm

  cho 8,96 lít hỗn hợp 2 khí H2 và CO (đktc) đi qua ống sứ đựng 0,2 mol Al2O3 và 0,3 mol CuO nung nóng đến phân ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. X phản ứng vừa đủ trong 0,5 lít đ HNO3 có nồn độ a mol/l( sản phẩm khử duy nhất là khí NO). tìm giá trị a? cho e hỏi bài này làm như thế nào ạ?

  08/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 4 năm

  trong dung dịch axit axetic có cân bằng sau : \(CH_3COOH\rightarrow H^++CH_3COO^-\) . độ điện ly \(\alpha\) của CH3COOH sẽ thay đổi như thế nào khi nhỏ vào vài giọt dung dịch HCl ?

  21/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 4 năm

  Cho dung dịch axit ( H+) vào dung dịch chứa ion Cl- ,NO3- ,AlO2- ,HCO3- ,NH4+ ,Ca2+,Al3+. Những ion phản ứng vs H+ là:

  A.NO3-,Cl- ,HCO3-

  B.AlO2-, HCO3-

  C. Cl- ,Al3+,AlO2- ,Ca2+

  D.NO3- ,AlO2- , NH4+ ,Ca2+

  Giải thích tại sao lại chọn B hộ mình nha, tks mọi người

  08/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy Cách đây 4 năm

  Ở 550•c, hằng số cân bằng Kc của phản ứng sau đây là 0,002 : C(r) +CO2(k) <=> 2CO(k) người ta cho 0,2 MOl C và 1,0 mol CO2 vào một bình kín dung tích 22,4 lít không chứa không khí , nâng dần nhiệt độ trong bình đến 550•c và giữ ở nhiệt độ đó để cho cân bằng thiết lập

  Tính số MOL của mỗi chất ở trạng thái cân bằng . Giúp em với !!!

  31/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 4 năm

  cho phản ứng BaSO3+H2SO4(loãng)..... . viết phản ứng ion thu gọn biểu diễn bản chất của phản ứng này .

  02/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 4 năm

  viết phương trình điện ly của các chất sau : K2S , Na2HPO4 , NaH2PO4 , Pb(OH), HBrO , HF , HClO4 .

  02/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 4 năm

  Một số ví dụ về phương trình thu gọn của chất bay hơi

  02/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 4 năm

   Một dung dịch hỗn hợp X gồm Na+ (0,3 mol), Ba 2+(0,1 mol) và OH-. Cho 100ml dung dịch H2SO4 2M vào dung dịch X. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu đượcn bao nhiêu gam rắn?

  04/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim Cách đây 4 năm

  Viết phương trình điện li của những chất sau:

  a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2    0,10M; HNO3     0,020M ; KOH   0,010M.

  Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

  b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 4 năm

  tính nồng độ H+ trong các trường hợp

  a,cho dd CH3COOH 0,1M vào dd CH3COONa 0,2M biết ka= 1,8x10^-5

  b, cho dd  NH3  o,1M vào NH4Cl 0.2M

  các bạn viết rõ cách làm giúp mình nhé !!!

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON