YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 91 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 91 sách GK Hóa lớp 11

β-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam. Nhờ tác dụng của enzim ruột non, β-Croten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiến vitamin A. Oxi hoá hoàn toàn 0,67 gam β-Caroten rồi dẫn sản pẩm oxi hoá qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Kết quả cho thấy khối lượng bình (1) tăng 0,63 gam; bình (2) có 5 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử β-Caroten?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Sản phẩm oxi hoá qua bình (1) đựng dung dịch H2SOđặc làm khối lượng bình (1) tăng 0,63 g chính là lượng nước bị giữ lại

⇒ mH = \(\frac{{0,63}}{{18}}\) x 2 = 0,07 g.

Qua bình (2) chứa dung dịch Ca(OH)2 dư, làm cho bình xuất hiện kết tủa chính là do lượng CO2 bị giữ lại vì tham gia phản ứng sau: 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2

               0,05     0,05 mol

⇒ mC = 0,05 x 12 = 0,6 (g).

⇒ mO = 0,67 - (mC + mH)  = 0

Từ đó tính được %mC = 89,55%; %mH = 10,45%.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 91 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON