YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20.7 trang 29 SBT Hóa học 11

Bài tập 20.7 trang 29 SBT Hóa học 11

Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 g chất A phải dùng vừa hết 3,36 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O, trong đó khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O là 3,70 g. Tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong chất A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20.7

Khi A tác dụng với O2 chỉ sinh ra, và H2O, vậy A có chứa cacbon, hiđro, có thể có hoặc không có oxi.

Theo định luật bảo toàn khối lượng :

mCO2 + mH2O = mA + mO2 = 7,30 (g) (1)

Theo đầu bài: mCO2 − mH2O = 3,70(g). (2)

Từ hệ (1) và (2), tìm được mCO2 = 5,50 g; mH2O = 1,80 g.

Khối lượng C trong 5,50 g CO2:  \(\frac{{12.5,5}}{{44}} = 1,5g\)

Khối lượng H trong 1,8 g H2: \(\frac{{2.1,8}}{{18}} = 0,2g\)

Đó cũng là khối lượng c và H trong 2,50 g chất A. Vậy chất A phải chứa O.

Khối lượng O trong 2,50 g A: 2,50 - 1,50 - 0,200 = 0,80 (g)

Phần trăm khối lượng của C: \(\frac{{1,5}}{{2,5}}.100\%  = 60\% \)

Phần trăm khối lương của H: \(\frac{{0,2}}{{2,5}}.100\%  = 8\% \)

Phần trăm khối lương của O: \(\frac{{0,8}}{{2,5}}.100\%  = 32\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.7 trang 29 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF