YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 91 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 91 sách GK Hóa lớp 11

Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử chất A. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

mC = (0,672 : 22,4) x 12 = 0,360 (g); 

mH = (0,72 : 18) x 2 = 0,08 (g)

mO = 0,6 - (0,36 + 0,08) = 0,16 (g).

%mC = (0,36 : 0,6) x 100% = 60,0%;

%mH = (0,08 : 0,6) x 100% = 13,3%;

%mO = 100% - (%C + %H) = 26,7%.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 91 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF