YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 91 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 91 sách GK Hóa lớp 11

Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Phân tích định tính:

Mục đích: Xác định nguyên tố nào có trong thành phần phân tử chất hữu cơ.

Phương pháp: Để xác định định tính C và H, nung chất hữu cơ với CuO để chuyển C thành CO2, H thành H2O, rồi phát hiện CO2 bằng nước vôi trong và H2O bằng CuSO4 khan. Còn với N thì chuyển thành NH3 rồi nhận ra bằng giấy quỳ ẩm.

Phân tích định lượng:

Mục đích: Xác định hàm lượng các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ

Phương pháp: Nung a gam chất hữu cơ (C, H, O, N) với CuO dư. Hấp thụ hơi H2O và CO2 lần lượt bằng bình đựng H2SO4 đặc dư và KOH đặc dư. Độ tăng khối lượng mỗi bình chính là khối lượng H2O và CO2 tương ứng. Khí N2 thoát ra được xác định thể tích (ở đktc). Từ mH2O, mCO2, VN2 rút ra mC, mH, mN và mO rồi suy ra hàm lượng của C, H, N và O.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 91 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON