YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20.8 trang 29 SBT Hóa học 11

Bài tập 20.8 trang 29 SBT Hóa học 11

Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g H2O ; 6,72 lít CO2 và 0,56 lít N2(các thể tích đo ở đktc). Tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong chất X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20.8

Chất X chắc chắn có C, H, N ; có thể có O.

Khối lượng C:  \(\frac{{12.6,72}}{{22,4}} = 3,6g\)

Khối lượng H: \(\frac{{2.2,25}}{{18}} = 0,25g\)

Khối lượng N: \(\frac{{28.0,56}}{{22,4}} = 0,7(g)\)

Khối lượng O: 6,15 - 3,60 - 0,25 - 0,700 = 1,60 (g).

% về khối lượng của C:  \(\frac{{3,6}}{{6,15}}.100\%  = 58,5\% \)

% về khối lượng của H: \(\frac{{0,25}}{{6,15}}.100\%  = 4,1\% \)

% về khối lượng của N: \(\frac{{0,7}}{{6,15}}.100\%  = 11,4\% \)

% về khối lượng của O: \(\frac{{1,6}}{{6,15}}.100\%  = 26,0\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.8 trang 29 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF