YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.6 trang 58 SBT Hóa học 11

Bài tập 37.6 trang 58 SBT Hóa học 11

Khi crăckinh butan, đã xảy ra các phản ứng:

C4H10 → CH4 + C3H6

C4H10 → C2H6 + C2H4

C4H10 → H2 + C4H8

Một phần butan không tham gia các phản ứng.

Hỗn hợp khí A thu được sau phản ứng có thể tích là 47 lít; Dẫn hỗn hợp khí này đi qua nước brom có dư thì thể tích hỗn hợp khí còn lại là 25 lít. Đốt cháy hoàn toàn 5 lít hỗn hợp khí còn lại này thì thu được 9,4 lít CO2. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện.

1. Tính phần trăm thể tích butan đã tham gia các phản ứng.

2. Tính phần trăm theo thể tích của từng khí trong hỗn hợp A nếu biết thêm rằng thể tích C2H4 gấp 3 lần thể tích C3H6.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.6

C4H10 → CH4 + C3H6

x lít        x lít      x lít

C4H10 → C2H6 + C2H4

y lít        y lít       y lít

C4H10 → H2 + C4H8

z lít        z lít     z lít

Đặt thể tích C4H10 không tham gia phản ứng là t lít.

2x + 2y + 2z + t = 47 (1)

Khi đi qua nước brom dư thì C3H6, C2H4 và C4H8 bị hấp thụ; thể tích các khí còn lại:

x + y + z + t = 25 (2)

Lấy (1) - (2) ta có x + y + z = 22 ; đó chính là thể tích C4H10 đã phản ứng, còn x + y + z + t = 25 cũng chính là thể tích C4H10 trước phản ứng.

Phần trăm theo thể tích của C4H10 phản ứng:

\(\frac{{22}}{{25}}.100\%  = 88\% \)

2. Giả sử đốt 25 lít khí còn lại sau khi qua nước brom

CH4   +   2O2   →   CO2   +   2H2O

x lít                       x lít

2C2H6   +   7O  →   4CO2   +   6H2O

y lít                          2y lít

2H2   +   O2   →   2H2O

2C4H10   +   13O2   →   8CO  +   10H2O

t lít                           4t lít

Thể tích COthu được sẽ là :

x + 2y + 4t = 47 (3)

Ngoài ra theo đầu bài y = 3x (4)

Giải hệ (1), (2), (3), (4) ta được x = 5; y =15; z = 2; t = 3.

Thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A:

%VCH4 = %VC3H6 = \(\frac{5}{{47}}.100\%  = 10,6\% \)

%VC2H6 = %VC2H4 = \(\frac{15}{{47}}.100\%  = 31,9\% \)

%VH2 = %VC4H8 = \(\frac{2}{{47}}.100\%  = 4,3\% \)

%VC4H10 = \(\frac{3}{{47}}.100\%  = 6,4\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.6 trang 58 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF