YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.4 trang 58 SBT Hóa học 11

Bài tập 37.4 trang 58 SBT Hóa học 11

Khi chưng cất một loại dầu mỏ, 15% (khối lượng) dầu mỏ chuyển thành xăng và 60% khối lượng chuyển thành mazut. Đem crăckinh mazut đó thì 50% (khối lượng) mazut chuyển thành xăng. Hỏi từ 500 tấn dầu mỏ đó qua hai giai đoạn chế biến, có thể thu được bao nhiêu tấn xăng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.4

Khối lượng xăng thu được nhờ chưng cất:

\(500.\frac{{15}}{{100}} = 75\) tấn

Khối lượng mazut là: \(500.\frac{{60}}{{100}} = 300\)  tấn

Khối lượng xăng thu được nhờ crăckinh là:

\(300.\frac{{50}}{{100}} = 150\)  tấn

Khối lượng xăng thu được tổng cộng là: 150 + 75 = 225 (tấn).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.4 trang 58 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF