YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 105 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 105 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Bài 3 SGK Hóa học 11 trang 105

Phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

(1) CH ≡ CH + H→ СН2 = CH2 (phản ứng cộng)

(2) CH2 = CH2 + H2O → CH3CH2OH (phản ứng cộng)

(3) CH3 –CH2 -OH + HBr → СН3СН2Вr + Н2О (phản ứng thế)

(4) 3CH ≡ CH  → Benzen (phản ứng cộng)

(5) CHBr2 → C6H5Br + HBr (phản ứng thế).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 105 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON