YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 132 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 132 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy viết đầy đủ phương trình hóa học của các phản ứng cho sơ đồ ở mục II.3 của bài học và chỉ rõ đâu là gốc cacbon tự do, đâu là cacboncation.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

CH4 + Cl* →  H3C* + HCl ;    CH3*  + Cl2 → CH3Cl + Cl*

              Gốc C tự do           Gốc C tự do

H2C=CH2 + H+ → CH3CH2+;       CH3CH2+  + Cl- → CH3CH2Cl 

                           Cabocation       Cabocation

(CH3)3C-Br → (CH3)3C+ + Br-;    (CH3)3C+ OH- → (CH3)3C-OH

                      Cabocation           Cabocation

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 132 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON