YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 105 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 105 sách GK Hóa lớp 11

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất nhanh.

B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

C. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và chỉ theo một hướng xác định.

D. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Kết luận đúng là phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

⇒ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 105 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON