Bài tập 4 trang 105 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 105 sách GK Hóa lớp 11

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất nhanh.

B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

C. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và chỉ theo một hướng xác định.

D. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

Gợi ý trả lời bài 4

Kết luận đúng là phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

⇒ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 105 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Trieu Tien

  Gíup mình với.

  Chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đo ở đktc), thu được 0,55 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng khối lượng phần dung dịch giảm bớt 2 gam. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, thu được 0,9 gam H2O và một chất hữu cơ Y. Phát biểu nào sau đây sai?

       A. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1 : 1.

       B. X phản ứng được với NH3.

       C. Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X.

       D. Tách nước Y thu được chất hữu cơ không có đồng phân hình học.

  Theo dõi (1) 1 Trả lời