YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 105 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 105 sách GK Hóa lớp 11

Cho phương trình hoá học của các phản ứng:

a) C2H6 + Br2 → C2H5Br2 + HBr.

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2    

c) C2H5OH + HBr → C2H5Br    H2O.

d) C6H14 → C3H6 + C3H8.   

e) C6H12 + H2→ C6H14  

g)  C6H14 → C2H6 + C4H8

1. Thuộc loại phản ứng thế là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g.             

B. a, c.       

C. d, e, g            

D. a, b, c, e, g.

2. Thuộc loại phản ứng cộng là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g              

B. a, c.       

C. d, e, g           

D. b, e.

3. Thuộc loại phản ứng tách là các phản ứng

A. d, g                            

B. a, c          

C. d,  e, g          

D. a, b, c, e, 

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Chọn kết luận đúng: 1.B; 2.D; 3.A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 105 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Lê Yến Nhi

    Cho tiểu phân tử sau đây: gốc tự do hiđroxyl, nguyên tử clo, gốc metyl, anion hiđroxyl, anion clorua, cation anion, caiton,etyl.

    a) Hãy viết công thức cấu tạo của chúng.

    b) Hãy viết Li – uýt (với đầy đủ các electron hóa trị) của chúng và nói rõ tiểu phân nào mang electron độc thân, tiểu phân nào mang điện tích âm, tiểu phân nào mang điện tích dương. Vì sao?

    Theo dõi (0) 0 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON