AMBIENT

Bài tập 2 trang 105 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 105 sách GK Hóa lớp 11

Cho phương trình hoá học của các phản ứng:

a) C2H6 + Br2 → C2H5Br2 + HBr.

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2    

c) C2H5OH + HBr → C2H5Br    H2O.

d) C6H14 → C3H6 + C3H8.   

e) C6H12 + H2→ C6H14  

g)  C6H14 → C2H6 + C4H8

1. Thuộc loại phản ứng thế là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g.             

B. a, c.       

C. d, e, g            

D. a, b, c, e, g.

2. Thuộc loại phản ứng cộng là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g              

B. a, c.       

C. d, e, g           

D. b, e.

3. Thuộc loại phản ứng tách là các phản ứng

A. d, g                            

B. a, c          

C. d,  e, g          

D. a, b, c, e, 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Chọn kết luận đúng: 1.B; 2.D; 3.A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 105 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA