YOMEDIA

Bài tập 1 trang 105 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 105 sách GK Hóa lớp 11

Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Phản ứng thế là phản ứng trong đó nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới

C2H4 + Br2  C2H4Br2

Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ

C2H6  C2H4 + H2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 105 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Lê Yến Nhi

    Cho tiểu phân tử sau đây: gốc tự do hiđroxyl, nguyên tử clo, gốc metyl, anion hiđroxyl, anion clorua, cation anion, caiton,etyl.

    a) Hãy viết công thức cấu tạo của chúng.

    b) Hãy viết Li – uýt (với đầy đủ các electron hóa trị) của chúng và nói rõ tiểu phân nào mang electron độc thân, tiểu phân nào mang điện tích âm, tiểu phân nào mang điện tích dương. Vì sao?

    Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA