YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 120 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 120 sách GK Hóa lớp 11

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

B. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.

C. Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng

D. Một số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Nhận định đúng là một số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng như vòng 3 hay 4 cạnh có khả năng cộng với Hidro; riêng vòng 3 cạnh còn có khả năng phản ứng với Brom hoặc axit.

⇒ Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 120 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON