YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 59 SGK GDCD 9

Giải bài 6 tr 59 sách GK GDCD LỚP 9

Theo em, vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Vì, Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.
  • Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là nhà nước đảm bảo và không ngừng tạo điều kiện để công dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của mình. Công dân có quyền và có trách nhiệm tham gia vào các công việc của Nhà nước, của xã hội để đem lại lợi ích cho xã hội và cho bản thân.

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 59 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON