YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 39 SGK GDCD 9

Giải bài 6 tr 39 sách GK GDCD LỚP 9

Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào biểu hiện trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm của thanh niên, vì sao?

a) Nỗ lực học tập, rèn luyện toàn diện

b) Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội 

c) Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế 

d) Có ý thức giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh

đ) Sống, học tập, làm việc luôn nghĩ đến bổn phận đối với gia đình và xã hội

e) Học tập vì quyền lợi của bản thân

g) Học tập, làm việc vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của dân vì hạnh phúc của nhân dân

h) Vượt mọi khó khăn thực hiện kế hoạch đặt ra

i)  Ngại tham gia các phong trào của Đoàn và nhà trường tổ chức

k) Dồn hết sức lực vào việc học tập.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

  • Những việc làm thể hiện có trách nhiệm: (a), (b), (d), (đ), (g), (h).
  • Những việc làm thể hiện thiếu trách nhiệm: (c), (e), (i), (k).

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 39 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON