GDCD 9 Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Bài học này giúp các em hiểu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc và ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc. Bên cạnh đó các em sẽ biết cách thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc bằng các hành vi, việc làm cụ thể. Để hiểu được các vấn đề đó mời các em học sinh tìm hiểu bài học: Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Tóm tắt bài

1. Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

 • Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

2. Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc?

 • Tạo cơ hội và điệu kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục …
 • Tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh.

3. Ý nghĩa

 • Tình hữu nghị:
  • Tạo cơ hội điều kiện để các nước các dân tộc trên thế giới cùng hợp tác và phát triển mọi mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế,...
  • Tạo sự hiểu biết lẫn nhau tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ của chiến tranh.
 • Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta:

  • Giúp thế giới hiểu rõ hơn về đất nước, con người, công cuộc đổi mới, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
  • Tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác của các nước trên thế giới.
  • Chính sách của Đảng ta phải đúng đắn, hiệu quả.
  • Chủ động tạo các mối quan hệ quốc tế thuận lợi.
  • Đảm bảo thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước.
  • Hòa nhập với các nước trong quá trình tiến lên của nhân loại.

4. Trách nhiệm của công dân-học sinh

 • Thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài.
 • Có thái độ, cử chỉ, việc làm và sự tôn trọng, thân thiện trong cuộc sống.

Bài tập minh họa

Câu hỏi:

Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây? Vì sao?

a) Bạn em có thái độ thiếu lịch sự với người nước ngoài

b) Trường em tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài.

Trả lời: 

Câu a: Khi bạn em có thái độ thiếu lịch sự với người nước ngoài, em sẽ góp ý với bạn:

 • Chúng ta cần phải có thái độ vui vẻ, lịch sự đối với người nước ngoài khi họ đến thăm Việt Nam đó là biểu hiện của sự mến khách.
 • Giúp đỡ họ tận tình nếu họ có yêu cầu, có như vậy mới phát huy được tình hữu nghị với các nước.

Câu b: Khi trường em tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài em sẽ:

 • Vui vẻ, ân cần chu đáo, lịch sự, tế nhị thể hiện sự hiếu khách của mình;
 • Giới thiệu cho bạn về con người và đất nước Việt Nam;
 • Giới thiệu những phong cảnh đẹp, di tích lịch sử của quê hương, những món ăn Việt Nam...
 • Làm quen với bạn và tìm hiểu những phong tục tập quán, những nét văn hoá của nước bạn...

Lời kết

Qua bài học này các em phải nắm được khái niệm của tình hữu nghị. Tại sao chúng ta phải sống hữu nghị với nhau. Đặc biệt hơn, là một học sinh các em cần phải làm gì để rèn luyện và góp phần giúp cho tình hữu nghị được phát huy.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập GDCD 9 Bài 5 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 5 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Được đề xuất cho bạn