ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài tập trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 về Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Sản xuất
  • B. Lưu thông
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai
  • A. Điều chỉnh, dịch chuyển cơ cấu sản xuất mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng trong nước và trên thế giới.
  • B. Nâng cao cạnh tranh hàng hóa bằng thường xuyên đổi mới KHKT nâng cao trình độ tay nghề lao động và cải tiến quân lương.
  • C. Phấn đấu giảm chi phí sản xuất trong sản xuất và lưu thông văn hóa. Đứng vững và phát triển trên thị trường thu nhiều lợi nhuận.
  • D. A, B, C đúng
   
   
  • A. Vận dụng quy lậu giá trị vào việc đổi mới kinh tế nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  • B. Thực hiện chế độ một giá.
  • C. Một thị trường thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài.
  • D. A, B, C đúng
  • A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
  • B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
  • C. Phân hóa giàu nghèo của những người sản xuất hàng hóa.
  • D. A, B, C đúng
  • A. Thời gian lao động xã hội 
  • B. Số lượng sản phẩm
  • C. Chất lượng sản phẩm
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 6:

  Trong sản xuất và lưu thông nếu vi phạm quy luật giá trị sẽ dẫn đến hiện tượng gì?

  • A. Thua lỗ.
  • B. Có lãi.
  • C. Hòa vốn.
  • D. Cả A,B,C.
 • Câu 7:

  Giá cả hàng hóa vận động xoay quanh yếu tố nào?

  • A. Thời gian.
  • B. Thời gian lao động.
  • C. Thời gian lao động cá biệt.
  • D. Thời gian lao động xã hội cần thiết.
 • Câu 8:

  Tác động của quy luật giá trị là?

  • A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
  • B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
  • C. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.
  • D. Cả A,B,C.
 • Câu 9:

  Hiện nay dịch lợn đang bùng phát, người dân đổ xô đi ăn các loại thức ăn như cá, tôm, cua, trứng, tẩy chay thịt lợn. Việc làm đó chịu tác động nào của quy luật giá trị?

  • A. Điều tiết sản xuất.
  • B. Điều tiết lưu thông.
  • C. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
  • D. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.
 • Câu 10:

  Năng suất lao động tăng lên tác động đến yếu tố nào?

  • A. Số lượng hàng hóa sản xuất ra.
  • B. Giá trị hàng hóa.
  • C. Lợi nhuận.
  • D. Cả A,B,C.
 

 

YOMEDIA
1=>1