YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Năng suất lao động tăng lên tác động đến yếu tố nào?

  • A. Số lượng hàng hóa sản xuất ra.
  • B. Giá trị hàng hóa.
  • C. Lợi nhuận.
  • D. Cả A,B,C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Năng suất lao động tăng lên tác động đến:

  + Số lượng hàng hóa sản xuất ra.

  + Giá trị hàng hóa.

  + Lợi nhuận.

  Đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 131225

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON