YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giá cả hàng hóa vận động xoay quanh yếu tố nào?

  • A. Thời gian.
  • B. Thời gian lao động.
  • C. Thời gian lao động cá biệt.
  • D. Thời gian lao động xã hội cần thiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giá cả hàng hóa vận động xoay quanh thời gian lao động xã hội cần thiết.

  Đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 131222

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON