ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhà nước vận dụng qui luật giá trị như thế nào? 

  • A. Vận dụng quy lậu giá trị vào việc đổi mới kinh tế nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  • B. Thực hiện chế độ một giá.
  • C. Một thị trường thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài.
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhà nước vận dụng qui luật giá trị:

  + Vận dụng quy lậu giá trị vào việc đổi mới kinh tế nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  + Thực hiện chế độ một giá.

  + Một thị trường thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài.

  Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7885

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON