YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tác động của quy luật giá trị là?

  • A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
  • B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
  • C. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.
  • D. Cả A,B,C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tác động của quy luật giá trị là:

  + Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

  + Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.

  + Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.

  Đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 131223

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON