ON
ADMICRO
VIDEO

GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá


Qua bài này các em sẽ được tìm hiểu nội dung của qui luật giá trị, tác động và cách vận dụng của qui luật giá trị là như thế nào. Qua đó các em sẽ hiệu được qui luật khách quan và nội dung của qui luật giá trị. Để hiểu được nội dung đó xin mời tất cả các em học sinh chúng ta cùng tìm hiểu: Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1.1. Nội dung của quy luật giá trị

 • Được thể hiện trong sản xuất và lưu thông
 •  Trong sản xuất: Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất phải đảm bảo cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.
 •  Trong lưu thông:
  • Thời gian lao động cần thiết của hàng A  = Thời gian lao động của hàng B → Được trao đổi với nhau
  • Nội dung: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

1.2. Tác động của quy luật giá trị

 • Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
 • Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
 • Phân hóa giàu nghèo của những người sản xuất hàng hóa.

1.3. Vận dụng quy luật giá trị

 • Nhà nước:
  • Vận dụng quy lậu giá trị vào việc đổi mới kinh tế nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN
  • Thực hiện chế độ một giá.
  • Một thị trường thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài.
 • Về phía công dân:
  • Điều chỉnh, dịch chuyển cơ cấu sản xuất mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng trong nước và trên thế giới.
  • Nâng cao cạnh tranh hàng hóa bằng thường xuyên đổi mới KHKT nâng cao trình độ tay nghề lao động và cải tiến quân lương.
  • Phấn đấu giảm chi phí sản xuất trong sản xuất và lưu thông văn hóa. Đứng vững và phát triển trên thị trường thu nhiều lợi nhuận.

2. Luyện tập Bài 5 GDCD 11

Với bài học này các em cần trình bày được qui luật giá trị là gì? Nội dung của qui luật giá trị và tác động, cách vận dụng của nó. Hi vọng đây sẽ là tài liệu giúp các em trong quá trình học tập.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A. Sản xuất
  • B. Lưu thông
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai
  • A. Điều chỉnh, dịch chuyển cơ cấu sản xuất mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng trong nước và trên thế giới.
  • B. Nâng cao cạnh tranh hàng hóa bằng thường xuyên đổi mới KHKT nâng cao trình độ tay nghề lao động và cải tiến quân lương.
  • C. Phấn đấu giảm chi phí sản xuất trong sản xuất và lưu thông văn hóa. Đứng vững và phát triển trên thị trường thu nhiều lợi nhuận.
  • D. A, B, C đúng
  • A. Vận dụng quy lậu giá trị vào việc đổi mới kinh tế nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  • B. Thực hiện chế độ một giá.
  • C. Một thị trường thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài.
  • D. A, B, C đúng

Câu 3 - Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập GDCD 11 Bài 3 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 34 SGK GDCD 11

Bài tập 2 trang 35 SGK GDCD 11

Bài tập 3 trang 35 SGK GDCD 11

Bài tập 4 trang 35 SGK GDCD 11

Bài tập 5 trang 35 SGK GDCD 11

Bài tập 6 trang 35 SGK GDCD 11

Bài tập 7 trang 35 SGK GDCD 11

Bài tập 8 trang 35 SGK GDCD 11

Bài tập 9 trang 35 SGK GDCD 11

Bài tập 10 trang 35 SGK GDCD 11

3. Hỏi đáp Bài 5 GDCD 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng GDCD HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

 

AMBIENT
1=>1