YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong sản xuất và lưu thông nếu vi phạm quy luật giá trị sẽ dẫn đến hiện tượng gì?

  • A. Thua lỗ.
  • B. Có lãi.
  • C. Hòa vốn.
  • D. Cả A,B,C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong sản xuất và lưu thông nếu vi phạm quy luật giá trị sẽ dẫn đến hiện tượng thua lỗ.

  Đáp án A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 131221

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON