YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở 

  • A. Thời gian lao động xã hội 
  • B. Số lượng sản phẩm
  • C. Chất lượng sản phẩm
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nội dung sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên thời gian lao động xã hội.

  Đáp án A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7887

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON