AMBIENT
UREKA

Bài tập 3 trang 75 SGK GDCD 10

Giải bài 3 tr 75 sách GK GDCD LỚP 10

Nhân phẩm và danh dự có vai trò như thế nào đối với đạo đức cá nhân? Vì sao những người nghiện ma túy khó giữ được nhân phẩm và danh dự của mình?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Nhân phẩm là toàn bộ phẩm chất mà mỗi con người có được nói cách khác nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi người 

Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên giá trị tinh thần đạo đức của người đó. Do vậy danh dự là nhân phẩm được đánh giá và công nhận. 

Vai trò của nhân phẩm, danh dự đối với đạo đức cá nhân: 

  • Nhân phẩm và danh dự có quan hệ khăng khít với nhau làm nền tảng giá trị của mỗi con người. 
  • Nhân phẩm và danh dự có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người, giữ gìn danh dự và nhân phẩm được xem là sức mạnh tinh thần của một cá nhân có đạo đức.

Người nghiện ma tuý khó giữ được nhân phẩm và danh dự vì:

  • Người nghiện luôn tạo ra cho mình những nhu cầu thiếu lành mạnh và rất khó bỏ.
  • Để thỏa mãn cơn nghiện, họ có thể làm bất cứ điều gì kể cả những điều trái với đạo đức và pháp luật.

-- Mod GDCD 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 75 SGK GDCD 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF