YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về các sản phẩm

  • A. Động cơ điêden, sản lượng điện, quần áo may sẵn
  • B. Điện, quần áo may sẵn, bia
  • C. Dầu thô, động cơ điêden, sơn hóa học, 
  • D. Dầu thô, động cơ điêden, sơn hóa học, sản lượng điện, quần áo may sẵn, bia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON