ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 88 SBT Địa lí 9

Bài tập 1 trang 88 SBT Địa lí 9

Hoàn thành bảng dưới đây:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CẢ NUỚC, NĂM 2007

Loại thuỷ sản

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Hồng

Cả nước

Cá biển khai thác

Nghìn tấn

544,1

93,2

1433,0

 

%

-

-

 

Cá nuôi

Nghìn tấn

1115,2

230,5

1530,2

 

%

-

-

 

Tôm nuôi

Nghìn tấn

309,5

16,0

384,5

 

%

-

-

 

 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Hoàn thành bảng:

Loại thủy sản

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Hồng

Cả nước

Cá biển khai thác

%

38

6,5

100

Cá nuôi

%

73

15,1

100

Tôm nuôi

%

80,5

4,2

100

 

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 88 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1