ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 134 SGK Địa lý 9

Giải bài 1 tr 134 sách GK Địa lớp 9

Dựa vào bảng 37.1 (SGK trang 134 ). Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ờ Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước (cả nước = 100%).

Câu 1 SGK Địa lý 9 trang 134

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Xử lí số liệu

  • Tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước (%).

Giải câu 1 SGK Địa lý 9 trang 134

Vẽ biểu đồ:

  • Biểu đồ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước (%).
  • (Có thể vẽ ở nhiều dạng: cột đưgs, thanh ngang, tròn...)

Câu 1 SGK Địa lý 9 trang 134 Vẽ biểu đồ

 

 

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 134 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1