ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 16 SGK Địa lý 8

Giải bài 3 tr 16 sách GK Địa lớp 8

Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Tôn giáo

Địa điểm

Thời điểm ra đời

Phật giáo

Ấn Độ

Thế kỉ VI trước Công nguyên

Ấn Độ giáo

Ấn Độ

Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên.

Ki-tô giáo

Pa-le-xtin

Từ đầu Công nguyên

Hồi giáo

A-rập-Xê-út

Thế kỉ VII sau công nguyên.

 

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 16 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1