• Câu hỏi:

  Hoạt động kinh tế cổ truyền của con người ở hoang mạc là: 

  • A. Khai thác dầu khí, du lịch
  • B. Vận chuyển hàng hoá, thâm canh lúa nước
  • C. Làm nương rẫy, chăn nuôi, du mục
  • D. Chăn nuôi du mục, chăn nuôi trong ốc đảo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC