YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào không đúng với vùng hoang mạc

  • A. Hoạt động kinh tế cổ truyền là chăn nuôi du mục
  • B. Con người đang tiến hành khai thác hoang mạc
  • C. Ranh giới các hoang mạc luôn cố định
  • D. Lạc đà là loài vật chủ yếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 19411

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON