ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào không đúng với vùng hoang mạc

  • A. Hoạt động kinh tế cổ truyền là chăn nuôi du mục
  • B. Con người đang tiến hành khai thác hoang mạc
  • C. Ranh giới các hoang mạc luôn cố định
  • D. Lạc đà là loài vật chủ yếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 19411

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON