YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Loại gia súc phổ biến được nuôi ở vùng hoang mạc là: 

  • A.
  • B. Tuần lộc
  • C. Lạc đà
  • D. Lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 19409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON