YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3 trang 80 SBT Địa lí 7

Giải bài 3 tr 80 sách BT Địa lớp 7

Từ bảng ở câu 1, hãy nêu nhận xét theo gợi ý cụ thể dưới đây:

  • Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao (từ 1001 đến 2500 USD/năm) tập trung ở khu vực: ...
  • Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp dưới 200 USD/năm tập trung chủ yếu ở khu vực: ...
  • Như vậy, châu Phi có sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực: ... 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Từ bảng ở câu 1, ta có nhận xét:

  • Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao (từ 1001 đến 2500 USD/năm) tập trung ở khu vực: một số nước phía Bắc của khu vực Bắc Phi và các quốc gia phía Nam của khu vực Nam Phi
  • Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp dưới 200 USD/năm tập trung chủ yếu ở khu vực: các quốc gia của Bắc Phi ( cụ thể là Sát, Ni-giê) một số nước Trung Phi ( Xô-ma-li, ê-tô-ô-pi-a, Buốc-ki-na Pha-xô)
  • Như vậy, châu Phi có sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực: Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 80 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON