YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 80 SBT Địa lí 7

Giải bài 2 tr 80 sách BT Địa lớp 7

Quan sát hình 34.1 - Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (năm 2000), tr.107 SGK.

hãy dùng các kí hiệu sau đây để ghi vào bảng ở câu 1:

  • Đánh dấu * vào các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 2500 USD.
  • Đánh dấu X vào các nước có thu nhập bình quân đầu người từ 1001 đến 2500 USD.
  • Đánh dấu + vào các nước có thu nhập bình quân đầu người từ 200 đến 1000 USD.
  • Đánh dấu - vào các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD.

(Thí dụ: Ma-rốc có mức  thu nhập bình quân đầu người từ 1001 đến 2500 USD/năm, thì ghi dấu X). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Chú thích:

Dấu * các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 2500 USD.

Dấu X các nước có thu nhập bình quân đầu người từ 1001 đến 2500 USD.

Dấu + các nước có thu nhập bình quân đầu người từ 200 đến 1000 USD.

Dấu - các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 80 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON