ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 81 SGK Địa lý 7

Giải bài 2 tr 81 sách GK Địa lớp 7

Sắp xếp các quốc gia trong bảng 81 SGK thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Các nước phát triển: Hoa Kì, Đức. Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người trên 20000 USD, chỉ số HDI cao (từ 0,7 đến 1), nhưng tỉ lệ tử vong trẻ em lại thấp.
  • Các nước đang phát triển: An-giê-ri, A-rập Xê-Út, Bra-xin. Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người thấp (dưới 2000 USD), chỉ số HDI thấp (dưới 0,7), nhưng tỉ lệ tử vong lại cao.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 81 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1