Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 25 Thế giới rộng lớn và đa dạng

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):