YOMEDIA
NONE

Người đầu tiên mang lá cờ Tổ quốc đến Nam Cực là ai?

1)Người đầu tiên mang lá cờ Tổ quốc đến Nam Cực là ai?

A.Phạm Tuân                                        B.Hoàng Thị Minh Hồng

C.Lương Đình Của                                C.Hoàng Vinh

2)Lượng ôzôn suy giảm ở Nam Cực là bao nhiêu % 

A.40%                                       B.50%

C.60%                                       D.70%

3)Dặc điểm khí hậu châu Nam Cực:

A.có nhiệt độ ổn định,mát mẻ

B.độ ẩm cao,có nhiều gió mạnh

C.độ ẩm thấp ,có nhiều gió mạnh

D.không bao giờ có bão ở châu lục này

4)Cấu trúc địa hình Bắc Mĩ và Nam Mĩ cùng có đặc điểm chung là:

A.tây là núi trẻ,ở giữa là núi già và sơn nguyên,phía đông là đồng bằng

B.phía tây là núi trẻ,giữa là đồng bằng,phía đông là núi trẻ

C.phía tây núi già và sơn nguyên,ở giữa là đồng bằng,phía đông là núi trẻ

D.phía tây là đồng bằng,ở giữa là núi già và sơn nguyên,phía đông là núi trẻ

5)Khu vực phía tây của Bắc Mĩ có khí hậu lục địa,mưa ít là do:

A.ảnh hưởng của dòng biển nóng

B.ảnh hưởng của hoàn lưu khí quyển

C.nằm trải dài từ cực Bắc đến vĩ tuyến 15oB

D.địa hình ngăn cản các khối khí di chuyển từ đại dương vàolaugh

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON