YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 7

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy:

Tính và điền vào chỗ chấm (...) của bảng:

Tên nước Thuộc khu vực Dân số năm 2001 (triệu người) GDP năm 2001 (triệu USD) Thu nhập bình quân đầu người (USD/người)
Cộng hòa Nam Phi ....................... 43,6 113 247 .......................
Ai Cập ....................... 69,8 97 545 .......................
Kênia ....................... 29,8 10 419 .......................

Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người của 3 nước nêu trên 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Tính và điền vào chỗ chấm (...) của bảng:

Tên nước Thuộc khu vực Dân số năm 2001 (triệu người) GDP năm 2001 (triệu USD) Thu nhập bình quân đầu người (USD/người)
Cộng hòa Nam Phi Nam Phi 43,6 113 247 2597.4
Ai Cập Bắc Phi 69,8 97 545 1397.5
Kênia Trung Phi 29,8 10 419 349.6

Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người của 3 nước nêu trên

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON