YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 108 SGK Địa lý 7

Giải bài 1 tr 108 sách GK Địa lớp 7

Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm và khu vực phân bố.

- Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm và khu vực phân bố.

- Nhận xét về sự phân hoá thu nhập bình quân theo đầu người.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm là:

  • Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Na-mi-bi-a, Bốt-xa-voa, Cộng hoà Nam Phi, phân bố ở phía bắc ven Địa Trung Hải và cực nam của châu Phi.
  • Các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm là: Buốc-ki-na Pha-xô, Ni-giê, Sát, Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li, phân bố ở Trung và Nam Phi.
  • Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa 3 khu vực: Nam Phi là cao nhất rồi đến Bắc PhiTrung Phi là thấp nhất. Trong từng khu vực, thu nhập bình quân đầu người cũng không giống nhau.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 108 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON