YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 1 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 7

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng

Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

☐ Dân số đới nóng chiếm gần 50% dân số của thế giới.

☐ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở đới nóng cao.

☐ Số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.

☐ Tất cả các ý trên. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

☐ Dân số đới nóng chiếm gần 50% dân số của thế giới.

☐ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở đới nóng cao.

☐ Số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.

☒ Tất cả các ý trên.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON